Privacy Statement

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Huis van Theater. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

Huis van Theater stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Huis van Theater. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

 Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Huis van Theater via de website, email en telefoon. In dit formulier, email of telefoongesprek wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Analytics

De website van Huis van Theater verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

De Ontvangers

De gegevens die Toorenent.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Mijn Domein

De e-mail van Huis van Theater wordt gehost bij mijndomein. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van mijn domein.
Tevens wordt de website en back-ups van de website gehost bij mijndomein. Gegevens die u achterlaat op de website van Huis van Theater zijn op de servers van mijndomein opgeslagen.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Huis van Theater, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Huis van Theater of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar VersGemerkt. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Huis van Theater privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Huis van Theater ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Uw Rechten

Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Huis van Theater vastgelegd en bewaard worden. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Huis van Theater. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen u gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd?

U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Huis van Theater.
Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Huis van Theater opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Huis van Theater al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil u niet langer dat uw gegevens bij Huis van Theater vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Huis van Theater niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Huis van Theater uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@huisvantheater.nl   onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Huis van Theater verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Huis van Theater via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Huis van Theater de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Huis van Theater met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst Uw toestemming voor worden gevraagd.

Huis van Theater behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Huis van Theater dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Huis van Theater te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Huis van Theater
Boerlagestraat 15,
2041 VE Zandvoort.
info@huisvantheater.nl